Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Vikarstilling: Barselsvikar for sekretær i Velfærdssekretariatet, Lemvig Kommune

Sekretær i Vestjylland

Har du lyst til at være en del af et ambitiøst, udviklingsorienteret og tværfagligt sekretariat? Så har vi stillingen til dig i Lemvig Kommune.

Stillingen er forankret i Velfærdssekretariat som dækker områderne Social og Sundhed, Arbejdsmarked og Integration, Familie og Kultur. Sekretariatet består af ni medarbejdere, en sekretariatsleder, fagchefer og to direktører.
Dine arbejdsopgaver vil primært relatere sig til social- og sundhedsområdet, men du vil indgå i sekretariatets samlede opgaveløsning.

Velfærdssekretariatets kerneopgave er at sikre faglig betjening af politiske udvalg, ledelsen og udføreleddet.

Dine opgaver bliver blandt andet:

 • At være sekretær for direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked
 • Sekretariatsbetjening for Social- og Sundhedsudvalget samt andre råd og fora.
 • Være ansvarlig for dagsordner og referater samt udarbejde lettere sagsfremstillinger
 • Betale regninger i vores økonomisystem OPUS
 • Være lokalredaktør på hjemmesiden
 • Koordinere og følge op på møder
 • Understøtte sekretariatets projektadministration

Vi forventer, at du:
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Har forståelse for at arbejde i en politisk organisation. Kommunal erfaring er en fordel
 • Er god til at kommunikere i skrift og tale
 • Arbejder selvstændigt og udfører dine opgaver med stor an...