Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Administrativ sagsbehandler til Børn og Familie i Vordingborg Kommune

Sekretær på Sydsjælland

Har du erfaring med administrative opgaver og handicapkompenserende ydelser på børneområdet? Er du imødekommende, kan lide at tale med mange forskellige mennesker og finde løsninger på deres udfordringer?

Børn og Familie søger en administrativ sagsbehandler med erfaring fra handicapområdet, da vores nuværende og trofaste medarbejder har valgt at gå på pension.

Du bliver en del af Børn og Familie, som består af 40 medarbejdere, der arbejder som distriktsrådgivere, sagsbehandlere, anbringelseskonsulenter, administrative medarbejdere, faglig koordinator og jurist. Vi arbejder med høj kvalitet og systematik i sagsbehandlingen og har fokus på samarbejdet med borgerne samt faglig udvikling.

Du vil indgå i et lille velfungerende team, som primært beskæftiger sig med børn og unge i alderen 0-14 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Dine arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil være sagsbehandling og opfølgning i forhold til de handicapkompenserende ydelser såsom dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter jf. serviceloven. Du vil også have andre administrative opgaver, som understøtter den samlede sagsbehandlergruppe i deres opgaveløsning.

Derusover skal du:

  • Modtage ansøgninger i forbindelse med handicapkompenserende ydelser; herunder § 41, § 42 mv.
  • Behandle ansøgninger i forbindelse med handicapkompenserende ydelser efter § 41.
  • ...